NOVAS

ACCESOS

PROBAS DE ACCESO a 1º DE GRAO ELEMENTAL

· Resultado das probas de aptitude (acceso 1ºGE)

· Datas e horas das probas de acceso a 1ºGE (listaxe definitiva)
· Solicitude cambio especialidade (Acceso 1ºGE) (ata 21/5/24 ás 13:00h)
· Calendario acceso 1ºGE (2024/25) ACTUALIZADO
· Normativa acceso 1ºGE

· INSCRICIÓN ÁS PROBAS
· Vacantes a 1ºGE
___________________________________________

PROBAS DE ACCESO a 1º DE GRAO PROFESIONAL

· Resultados das probas de acceso a 1ºGP (2024/25)

· Datas e horas das probas de acceso a 1ºGP (2024/25)

· Listaxe persoas aspirantes admitidas e excluídas (Acceso 1ºGP) (2024/25)
· Calendario acceso 1ºGP (2024/25)
· Instrucións pianistas acompañantes (acceso 1ºGP)
· Normativa acceso 1ºGP
· INSCRICIÓN ÁS PROBAS
· Vacantes a 1ºGP
___________________________________________

PROBAS DE ACCESO a OUTROS CURSOS

· Datas e horas das probas

· Vacantes acceso a outros cursos

· Calendario acceso a outros cursos (2024/25)
· Normativa acceso 1ºGP
· Decreto 203/2007, Art. 12º
· PREINSCRICIÓN ÁS PROBAS
___________________________________________

TRASLADOS DE MATRÍCULA

· Calendario traslados de matrícula (Do 7 ao 25 de xuño)
· Solicitude de traslado de matrícula dende outros centros