ACCESOS


1º Grao Elemental

· Listado definitivo de admitidos á proba de acceso
· Calendario acceso 1E. Información xeral
· Prazas ofertadas
· Probas de acceso: 20 ao 22 de xuño
· Contidos e normas xerais da proba de aptitudes musicais (Curso 2018-19)


1º Grao Profesional

· Calendario acceso 1P. Información xeral
· Prazas vacantes
· Probas de acceso: 15 ao 19 de xuño | Horarios das probas


Acceso resto de cursos (agás 1º elemental e profesional)

· Información


Alumnado procedente doutros conservatorios

· Solicitude de traslado de matrícula

Benvidos ao Conservatorio Profesional de Música da Coruña

Audicións

May 24
Violín · Alumnado de David Veiga
C. Instrumental 20:00
May 25
May 25
Piano · Alumnado de Lidia Espido
C. Instrumental 18:30
May 25
Piano · Alumnado de Cristina López
C. Instrumental 19:45

ACTIVIDADES

VI Quincena Musical
28 de maio ao 16 de xuño | Auditorio, C. Instrumental e C. Coral
No Bico Un Cantar
1 de xuño | 18:00 | Igrexa de San Francisco (Betanzos)
Saxofón · Concerto de intercambio
30 de maio | 19:30 | Auditorio
Recitais de fin de grao profesional
14 e 15 de maio | Auditorio e C. Instrumental