NOVAS

· Bases da masterclass de piano (Miguel Ituarte)

· Horarios fase final concurso de solistas (curso 2023/24)

· Bases concurso de solistas (curso 2023/24)

· Obras obrigadas concurso de solistas (curso 2023/24)

· Horarios de titoría (curso 2023/24)

· Listaxes bandas e orquestras GP (curso 2023/24)

· RESUMO grupos GP (curso 2023/24)

· Becas e axudas curso 2023/24

· Plan igualdade (curso 2022/23)

· Plan dixital (curso 2022/23)

ACCESOS

PROBAS DE ACCESO a 1º DE GRAO ELEMENTAL

· Normativa acceso 1ºGE

___________________________________________

PROBAS DE ACCESO a 1º DE GRAO PROFESIONAL

· Instrucións pianistas acompañantes (acceso 1ºGP)
· Normativa acceso 1ºGP
___________________________________________

PROBAS DE ACCESO a OUTROS CURSOS

· Normativa acceso 1ºGP
· Decreto 203/2007, Art. 12º
___________________________________________

TRASLADOS DE MATRÍCULA

· Calendario traslados de matrícula (Do 5 ao 23 de xuño)
· Solicitude de traslado de matrícula dende outros centros