NOVAS

ACCESOS

PROBAS DE ACCESO a 1º DE GRAO ELEMENTAL

· INSCRICIÓN ás probas de acceso
· Normativa acceso 1ºGE
· Normas e contidos das probas a 1ºGE
___________________________________________

PROBAS DE ACCESO a 1º DE GRAO PROFESIONAL

· Instrucións pianistas acompañantes (acceso 1ºGP)
· INSCRICIÓN ás probas de acceso
· Normativa acceso 1ºGP
___________________________________________

PROBAS DE ACCESO a OUTROS CURSOS

· PREINSCRICIÓN ás probas de acceso
· Normativa acceso 1ºGP
· Decreto 203/2007, Art. 12º
___________________________________________

TRASLADOS DE MATRÍCULA

· Calendario traslados de matrícula
· Solicitude de traslado de matrícula dende outros centros