• Aviso: O centro permanecerá pechado ao público

 

AVISO:

  • O Centro permanecerá pechado ao público.
  • Calquera xestión administrativa farase a través do correo electrónico.
  • A comunicación co profesorado farase a través da plataforma Centros Net ou a canle que cada profesor/a desgine.
  • O profesorado ten a orde de contactar co alumnado e as familias polos medios telemáticos utilizados habitualmente co fin de establecer os mecanismos polos que se fará o seguimento do alumnado.
  • máis información: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30550

 

 

Audicións

ACTIVIDADES

Concerto: Mulleres Compositoras
Domingo, 8 de marzo | 11:30 | Auditorio
Concerto de Piano
21 de febreiro | 19:00 | Sala de Cámara
Concerto de Carnaval
21 de febreiro | 19:00 | Auditorio