ACCESOS

PROBAS DE ACCESO a 1º DE GRAO ELEMENTAL

· Listaxe provisional admitidos e excluídos (curso 2022/23)
· Calendario acceso 1º Grao Elemental (curso 2022/23)

· Solicitude cambio de instrumento Elemental (acceso 1ºGE)
· XORNADAS DE PORTAS ABERTAS (asignación de datas e horarios)
· Vacantes 1ºGE
· INSCRICIÓN ás probas de acceso
· Normativa acceso 1ºGE
· Normas e contidos das probas a 1ºGE
___________________________________________

PROBAS DE ACCESO a 1º DE GRAO PROFESIONAL

· Listaxe provisional admitidos e excluídos (curso 2022/23)
· HORARIOS E AULAS DAS PROBAS
· Calendario acceso 1º Grao Profesional (curso 2022/23)
· Instrucións pianistas acompañantes (probas acceso 1ºGP)
· Vacantes 1ºGP (actualizado)
· INSCRICIÓN ás probas de acceso
· Normativa acceso 1ºGP
___________________________________________

PROBAS DE ACCESO a OUTROS CURSOS

· Calendario acceso a outros cursos (curso 2022/23)
___________________________________________

TRASLADOS DE MATRÍCULA

· Calendario traslados de matrícula
· Solicitude de traslado de matrícula dende outros centros

NOVAS

· HORARIOS E AULAS DAS PROBAS DE ACCESO A 1ºGP

· XORNADAS DE PORTAS ABERTAS (asignación de datas e horarios)

· CALENDARIO FIN DE CURSO

· NOVIDADES BOLSAS 2022/23
Información Ministerio de Educación
Información Xunta

· XORNADAS DE PORTAS ABERTAS (solicitude 4-18 abril)

· CANDIDATURAS CONSELLO ESCOLAR 2021

· INFORMACIÓN ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR (4/11/21)

· HORARIOS PRESENTACIÓNS CURSO 2021/22 (DEFINITIVO. Actualizado 15 setembro)

· HORARIOS DEFINITIVOS LINGUAXE MUSICAL NO TABOLEIRO DO CENTRO (actualizado 16/09/21)

· HORARIOS MATERIAS TEÓRICO PRÁCTICAS GP (actualizado 14/09/21)

· CALENDARIO SETEMBRO 2021

· RESOLUCIÓN dos TRASLADOS do alumnado procedente doutros centros (setembro 2021)

___________________________________________

INFORMACIÓN COVID-19

· Plan de adaptación á situación COVID-19 (actualizado o 15/10/2021)
· Plan de continxencia(actualizado o 13/11/2020)
· Anexo normas ensino non presencial