NOVAS

· AULAS para elección horarios instrumento (día 11)

· Listaxe alumnado-profesorado (curso 2023/24, por orde de especialidade, corrixido)

· Listaxes bandas e orquestras GP (curso 2023/24)

· Calendario de setembro (curso 2023/24, actualizado)

· Presentacións por curso (curso 2023/24)

· RESUMO calendario presentacións (curso 2023/24)

· HORARIOS materias GP (curso 2023/24)

· RESUMO grupos GP (curso 2023/24)

· Horarios definitivos LM (curso 2023/24, actualizado 8/9)

· Bibliografía LM (curso 2023/24)

· Horarios provisionais agrupacións (curso 2023/24)

· Becas e axudas curso 2023/24

· Plan igualdade (curso 2022/23)

· Plan dixital (curso 2022/23)

ACCESOS

PROBAS DE ACCESO a 1º DE GRAO ELEMENTAL

· RESULTADOS DAS PROBAS DE ACCESO A 1ºGE

· LISTAXE DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS, CON DATA E HORA DA PROBA (acceso 1ºGE)

· LISTAXE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS (acceso 1ºGE)

· Vacantes 1ºGE (curso 2023/24)

· Calendario acceso a 1ºGE (ACTUALIZADO)
· Normativa acceso 1ºGE
· Normas e contidos das probas a 1ºGE (actualizado)
___________________________________________

PROBAS DE ACCESO a 1º DE GRAO PROFESIONAL

· RESULTADOS DAS PROBAS DE ACCESO A 1ºGP

· HORARIOS PROBAS DE ACCESO A GRAO PROFESIONAL (maio 2023)

· LISTAXE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS (acceso 1ºGP)
· Vacantes 1ºGP (curso 2023/24)
· Calendario acceso a 1ºGP (ACTUALIZADO)
· Instrucións pianistas acompañantes (acceso 1ºGP)
· Normativa acceso 1ºGP
___________________________________________

PROBAS DE ACCESO a OUTROS CURSOS

· LISTAXE DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS, CON DATA E HORA DA PROBA (acceso a outros cursos)

· Vacantes para as probas a outros cursos

· Inscrición ás probas de acceso a outros cursos (inscrición: do 12 ao 14 de xuño
· Calendario acceso a outros cursos agás 1º (curso 23/24)
· Normativa acceso 1ºGP
· Decreto 203/2007, Art. 12º
___________________________________________

TRASLADOS DE MATRÍCULA

· Calendario traslados de matrícula (Do 5 ao 23 de xuño)
· Solicitude de traslado de matrícula dende outros centros