Benvidos ao Conservatorio Profesional de Música da Coruña

 

ACCESOS

PROBAS DE ACCESO A 1º DE GRAO ELEMENTAL

· Resultados das probas de aptitude:
Por orde alfabética | Por orde de instrumento e puntuación (actualizados o 10/9/2020)
· Calendario acceso a 1º de grao elemental (Actualizado o 2/9/2020)
· Vacantes 1º de grao elemental
· Solicitude de modificación do instrumento solicitado
___________________________________________

PROBAS DE ACCESO A TODOS OS CURSOS DE ELEMENTAL E PROFESIONAL AGÁS 1º

· Resultados das probas
· Prazas vacantes para as probas de acceso
___________________________________________

ALUMNADO PROCEDENTE DOUTROS CONSERVATORIOS

· Traslados concedidos

NOVAS

INFORMACIÓN CURSO 2020/21

· Calendario escolar 2020/21
· Horarios titorías
· Listaxes definitivas dos grupos de linguaxe musical
· Listaxes das agrupacións (corrixido)
· Listaxe dos horarios das materias teórico-prácticas de Grao Profesional

___________________________________________

INFORMACIÓN COVID-19

· Plan de adaptación á situación COVID-19 (actualizado o 13/11/2020)
· Plan de continxencia(actualizado o 13/11/2020)
· Anexo normas ensino non presencial
· Horarios espello materias grupais