Benvidos ao Conservatorio Profesional de Música da Coruña

 

ACCESOS

Probas de acceso a 1º de grao
elemental

· Calendario acceso a 1º de grao elemental (Actualizado o 7/7/2020)
· Alumnado admitido ás probas de acceso (listado provisional)
· Vacantes 1º de grao elemental
· Solicitude de modificación do instrumento solicitado
___________________________________________

Probas de acceso a 1º de grao
profesional

· Resultados das probas
· Calendario acceso a 1º de grao profesional (actualizado 30/5/2020)
· Resolución da Dirección Xeral de Educación sobre a realización das probas de acceso nos graos elemental e profesional
· Aclaracións sobre as probas de acceso a 1º grao profesional
· Vacantes 1º de grao profesional
· Proba de linguaxe musical
___________________________________________

Probas de acceso a todos os cursos de elemental e profesional agás 1º
· Información apertura de prazo para as preinscricións
· Preinscrición telemática
________________________________________

Alumnado procedente doutros conservatorios
· Información apertura de prazo para as solicitudes de traslado

NOVAS

· Exames de setembro. Datas e horarios

______________________________________

· Criterios de avaliación modificados según as instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia. (Anexos ás programacións didácticas)

· Matrículas de honra concedidas. Curso 2019-20
· Premios de fin de grao profesional concedidos. Curso 2019-20