Tecla

Acordeón

Virginia Calvo Meizoso
Horario de titoría: martes de 18:30 a 19:00 h
Fernando Fraga Traba
Horario de titoría: mércores de 21:00 a 21:30 h
Programa Acordeón (curso 2022/23)
Programa Repentización e acompañamento Acordeón (curso 2022/23)


Piano

Nicolás Cadarso Arrojo
Horario de titoría: mércores de 21:00 a 22:00 h
Ana Belén Calvo Velasco
Horario de titoría: xoves de 17:00 a 18:00 h
Nuria Díaz Mera | e-mail: nuriadiazmera@edu.xunta.es
Horario de titoría: luns de 21:00 a 22:00 h
Lidia Espido Lata
Horario de titoría: xoves de 17:30 h e venres de 16:30 a 17:00 h
Iago González Alonso
Horario de titoría: mércores de 20:00 h a 21:00 h
Damián Hernández Díez
Horario de titoría: luns de 21:00 a 22:00 h
Julia Cristina López Rodríguez
Horario de titoría: luns de 18:00 a 19:00 h
Minerva Martínez Morán
Horario de titoría: luns de 18:00 a 19:00 h
Alicia Núñez Vallejo (sust: Gloria Cristina Martínez Fernández)
Horario de titoría: xoves de 20:00 a 21:00 h
Loreto Pérez Sánchez
Horario de titoría: xoves de 18:00 a 19:00 h
Paulo Rodríguez Carro
Horario de titoría: xoves de 18:00 a 19:00 h
María Isabel Romero Tabeayo
Horario de titoría: luns de 19:00 a 20:00 h
Uxía Vilar Pazos
Horario de titoría: xoves de 20:00 a 21:00 h
Daniel Zacarés Costa – Xefe do departamento
Horario de titoría: luns e mércores de 16:00 a 16:30 h
Programa Piano (curso 2022/23) | Anexo programación bilingüe (curso 2022/23) | Acompañamento(curso 2022/23)


Piano complementario

Ana Belén Calvo Velasco
Lidia Espido Lata
Juan Alberto Freitag Gerónimo
Giselle Grau Garcells
Damián Hernández Díez
Julia Cristina López Rodríguez
Minerva Martínez Morán
Alicia Núñez Vallejo (sust: Gloria Cristina Martínez Fernández)
Loreto Pérez Sánchez
Paulo Rodríguez Carro
María Isabel Romero Tabeayo
Matilde Rubio Mur
Ángel Villafáfila Aparicio
Daniel Zacares Costa
Programa Piano Complementario (curso 2022/23) | Anexo programación bilingüe (curso 2022/23)