Home
Agrupacións
Orquestra Infantil

Orquestra Infantil

cabeceira_oi

As orquestras de grao elemental constitúen a primeira oportunidade para os nosos alumnos de iniciarse na experiencia de tocar en orquestra de cordas, axudando na súa formación de xeito determinante. A interpretación en grupo aporta coñecementos de afinación, tempo, dinámicas e musicalidade, e profundiza en comportamentos de soliedariedade e responsabilidade. No ano 2006 creouse a primeira destas agrupacións e en sucesivos anos veuse a necesidade de ampliar a oferta para que fose máis axeitada ós cursos e niveis.

Directora

Arantxa Vera Beltrán