Home
Departamentos
Corda pulsada

Corda pulsada

Arpa

Javier Gómez Martínez
Horario de titoría: luns de 16:00 a 17:00
Programa Arpa (curso 2022/23) | Anexo Programacion bilingüe (curso 2022/23)


Guitarra

Mateo Arnáiz Rodríguez – Xefe do departamento
Horario de titoría: martes de 19:00 a 20:00
Ramón Carnota Méndez
Horario de titoría: mércores de 20:00 a 21:00
Fernando Castro García
Horario de titoría: martes de 18:00 a 19:00
Rodolfo García Alonso
Horario de titoría: venres de 20:00 a 21:00
Programa Guitarra (curso 2022/23) | Anexo Programacion bilingüe (curso 2022/23)
Programa Guitarra eléctrica (curso 2022/23)
Programa Baixo eléctrico (curso 2022/23)


Repentización e Acompañamento

Fernando Castro García
Programa Repentización e Acompañamento (curso 2022/23)