Home
O Centro
Consello Escolar

Consello Escolar

Representantes do equipo directivo
Jesús López Prado (director)
José Luis Evangelista Ventura (secretario)
Julio Cabo Messeguer (xefe de estudos)

Representantes das nais e pais
Carolo Losada Soto
Carlos Varela Sánchez-Caballero

Representantes do profesorado
Juan Antonio Almarza Esparza
Mateo Arnáiz Rodríguez
María Juncal Diago Ortega
Gabriel López Rodríguez
María del Carmen Ruíz Gámez
Uxía Vilar Pazos

Representantes do alumnado
Alejandro Carro Pazos
Cristina Castro Currás
Iria Fenoll Flórez
María Loureiro Hernández
Paula Remuiñán Ferreiro
Rocío Uzal Varela
David Vázquez Abadía

Representante de administración
Abel Román Sánchez Sánchez

Representante do concello
Margarida Sampaio Guzmán