Home
Departamentos
Linguaxe musical

Linguaxe musical

Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

Renée Álvarez Gómez
María de los Ángeles Beiro Crespo
María Pilar Beiro Crespo
Julia María Dopico Valle (alumnos con NEE)
Antonio Facal Rivas
Isabel Gómez Alonso
María Victoria Núñez Vallejo – Xefa do departamento
María Victoria Pardiño Piñón
Juan Vara García

Pedagoxía

Antonio Facal Rivas

Programa Linguaxe Musical (curso 2016/17)
Programa Educación Auditiva (curso 2016/17)
Programa Pedagoxía (curso 2015/16)
Bibliografía obrigatoria (curso 2016/17)