Home
Departamentos
Linguaxe musical

Linguaxe musical

Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

Renée Álvarez Gómez
María de los Ángeles Beiro Crespo
María Pilar Beiro Crespo
Julia María Dopico Valle
Antonio Facal Rivas
Isabel Gómez Alonso
Amalia Guerrero Rocha
María Victoria Núñez Vallejo – Xefa do departamento
Juan Vara García

Pedagoxía

Antonio Facal Rivas

Programa Linguaxe Musical (curso 2017/18)
Programa Educación Auditiva (curso 2017/18)
Programa Pedagoxía (curso 2015/16)
Bibliografía obrigatoria (curso 2017/18)