Home
Departamentos
Linguaxe musical

Linguaxe musical

Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

María Pilar Beiro Crespo (sust: Juan Alberto Freitag Gerónimo)
Laura Borrajo Pico
Sabela Caamaño Pérez
Xabier Doural García
Antonio Facal Rivas
Iago González Alonso
María Victoria Núñez Vallejo – Xefa do departamento
Matilde Rubio Mur
Guadalupe de la Caridad Teuntor Domínguez
Javier Ucha Fariña


Itinerario de Pedagoxía

Antonio Facal Rivas


Programa Linguaxe Musical (curso 2022/23)
Programa Educación Auditiva e Vocal (curso 2022/23)
Programa Itinerario de Pedagoxía (curso 2022/23)

Bibliografía obrigatoria LM (curso 2022/23)