Home
Departamentos
Linguaxe musical

Linguaxe musical

Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

Renée Álvarez Gómez
María de los Ángeles Beiro Crespo
María Pilar Beiro Crespo
Julia María Dopico Valle
Antonio Facal Rivas
Juan Freitag Gerónimo
María Victoria Núñez Vallejo – Xefa do departamento
Guadalupe Teuntor Domínguez
Juan Vara García


Pedagoxía

Juan Freitag Gerónimo
Guadalupe Teuntor Domínguez


Programa Linguaxe Musical (curso 2018/19)
Programa Educación Auditiva (curso 2018/19)
Programa Itinerario de Pedagoxía (curso 2018/19)
Bibliografía obrigatoria (curso 2019/20)