Home
Departamentos
Linguaxe musical

Linguaxe musical

Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

Laura Borrajo Pico
Sabela Caamaño Pérez
Antonio Facal Rivas
Iago González Alonso
Fernando López Briones
María Victoria Núñez Vallejo – Xefa do departamento
María Isabel Senn Lozoya
Juan Vara García


Pedagoxía

Antonio Facal Rivas


Programa Linguaxe Musical (curso 2019/20)
Programa Educación Auditiva (curso 2019/20)
Programa Itinerario de Pedagoxía (curso 2019/20)
Bibliografía obrigatoria (curso 2019/20)