Home
Accesos

Accesos

Curso 2017/18

Acceso a 1° de grao elemental
Información xeral: Calendario
Resultados das probas: Listado admitidos e listas de espera
Prazas ofertadas
Probas de acceso: 20 ao 22 de xuño
Contidos e normas xerais da proba de aptitudes musicais

Acceso a 1° de grao profesional
Resultados das probas: Listado admitidos e listas de espera
Información xeral: Calendario
Prazas vacantes
Exemplo dunha proba de Linguaxe Musical

Acceso ao resto dos cursos (elemental e profesional)
Información
Preinscrición para a proba de acceso (online): 27 de xuño ao 6 de xullo
Prazas vacantes e información xeral
Prazo de matrícula: 11 e 12 de xullo
Publicación horario das probas: 1 de setembro
Exames: 6 e 7 de setembro

Solicitude de praza para alumnos procedentes doutros conservatorios
Información
Solicitude traslado expediente – Prematrícula
Solicitudes: 27 de xuño ao 6 de xullo
Publicación do alumnado admitido: 9 de setembro

Idade de acceso
Grao elemental : Entre 8 e 14 anos de idade (cumpridos no ano da proba)
Grao profesional : Sen restriccións de idade

Criterios de avaliación
Os criterios de avaliación están nas respectivas programacións (en Departamentos). Para o acceso a 1° elemental, ver a programación de linguaxe musical.