Home
Accesos

Accesos

Curso 2024/25

Acceso a 1° de grao elemental

Calendario acceso 1º Grao Elemental (curso 2024/25) Documento actualizado
Vacantes 1ºGE (curso 2024/25)
INSCRICIÓN ás probas de acceso a 1ºGE (inscrición: 18 abril ao 14 de maio)
Normativa acceso 1ºGE
 
Vídeo presentación de instrumentos


Acceso a 1° de grao profesional

Calendario acceso 1º Grao Profesional (curso 2024/25)
Instrucións pianistas acompañantes (probas acceso 1ºGP)
Vacantes 1ºGP
INSCRICIÓN ás probas de acceso (inscrición: 17 de abril ao 10 de maio)
Normativa acceso 1ºGP
Exemplo de proba de linguaxe musical


Acceso ao resto dos cursos (elemental e profesional)

Calendario acceso a outros cursos (curso 2024/25)


Solicitude de praza para alumnos procedentes doutros conservatorios

Solicitude de traslado de matrícula dende outros centros


Idade de acceso

Grao elemental : Entre 8 e 14 anos de idade (cumpridos no ano da proba)
Grao profesional : Sen restriccións de idade


Criterios de avaliación
Os criterios de avaliación están nas respectivas programacións (en Departamentos). Para o acceso a 1° elemental, ver a programación de linguaxe musical.