Home
Accesos

Accesos

Curso 2018/19

Acceso a 1° de grao elemental
Preinscrición (online – a partires do 7 de maio)
Calendario acceso 1E. Información xeral
Prazas ofertadas
Probas de acceso: 20 e 22 de xuño
Contidos e normas xerais da proba de aptitudes musicais (Curso 2018-19)

Acceso a 1° de grao profesional
Preinscrición (online – a partires do 10 de maio)
Calendario acceso 1P. Información xeral
Vacantes
Probas de acceso: 15 ao 19 de xuño
Exemplo dunha proba de Linguaxe Musical

Acceso ao resto dos cursos (elemental e profesional)
Probas de acceso: mes de setembro (matrícula no mes de xullo)

Solicitude de praza para alumnos procedentes doutros conservatorios
Solicitude traslado expediente – Prematrícula
Solicitudes: mes de xuño
Publicación do alumnado admitido: mes de setembro

Idade de acceso
Grao elemental : Entre 8 e 14 anos de idade (cumpridos no ano da proba)
Grao profesional : Sen restriccións de idade

Criterios de avaliación
Os criterios de avaliación están nas respectivas programacións (en Departamentos). Para o acceso a 1° elemental, ver a programación de linguaxe musical.