Home
Accesos

Accesos

Curso 2018/19

Acceso a 1° de grao elemental
Calendario acceso 1E. Información xeral
Contidos e normas xerais da proba de aptitudes musicais (Curso 2018-19)

Acceso a 1° de grao profesional
Calendario acceso 1P. Información xeral
Exemplo dunha proba de Linguaxe Musical


Acceso ao resto dos cursos (elemental e profesional)
Preinscricións: 27 de xuño ao 6 de xullo
Probas de acceso: mes de setembro
Información

Solicitude de praza para alumnos procedentes doutros conservatorios
Solicitude de traslado de matrícula
Publicación do alumnado admitido: mes de setembro

Idade de acceso
Grao elemental : Entre 8 e 14 anos de idade (cumpridos no ano da proba)
Grao profesional : Sen restriccións de idade

Criterios de avaliación
Os criterios de avaliación están nas respectivas programacións (en Departamentos). Para o acceso a 1° elemental, ver a programación de linguaxe musical.