Home
Accesos

Accesos

Curso 2019/20

Acceso a 1° de grao elemental
Calendario
Probas de acceso: 17 ao 19 de xuño
Prazas ofertadas
Contidos e normas xerais da proba de acceso (Curso 2019-20)
Preinscrición (online): 7 ao 30 de maio

Acceso a 1° de grao profesional
Calendario
Probas de acceso: 12 ao 14 de xuño
Prazas vacantes
Normativa dos pianistas acompañantes para as probas de acceso a 1º de grao profesional
Exemplo dunha proba de Linguaxe Musical
Preinscrición (online): 8 ao 30 de maio. A documentación presentarase na secretaría do Centro en horario de oficina (9:30 a 13:00 h)


Acceso ao resto dos cursos (elemental e profesional)
Preinscricións: mes de xuño
Probas de acceso: mes de setembro

Solicitude de praza para alumnos procedentes doutros conservatorios
Presentación de solicitudes: mes de xuño
Publicación do alumnado admitido: mes de setembro

Idade de acceso
Grao elemental : Entre 8 e 14 anos de idade (cumpridos no ano da proba)
Grao profesional : Sen restriccións de idade

Criterios de avaliación
Os criterios de avaliación están nas respectivas programacións (en Departamentos). Para o acceso a 1° elemental, ver a programación de linguaxe musical.