Canto

Canto

Aránzazu García Escuredo – Xefa do departamento
Horario de titoría: Luns de 19:00 a 19:30 h e Mércores de 18:00 a 18:30 h

María José Ladra González
Horario de titoría: Martes de 20 a 21 h

Programa de Canto (curso 2022/23)


Idiomas aplicados ao canto

Aránzazu García Escudero

Programa de Idiomas (curso 2022/23)