Canto

Canto

María Teresa Bárbara Criado – Xefa do departamento
Aránzazu García Escuredo
María José Ladra González

Programa de Canto (curso 2023/24)


Idiomas aplicados ao canto

María Teresa Bárbara Criado
María José Ladra González

Programa de Idiomas (curso 2023/24)