Canto

Canto

Aránzazu García Escuredo – Xefa do departamento
Horario de titoría: Mércores de 15:00 a 15:30 h e Xoves de 11:00 a 11:30 h

María José Ladra González
Horario de titoría: Luns de 21 a 22 h

Programa de Canto (curso 2021/22)


Idiomas aplicados ao canto

Aránzazu García Escudero

Programa de Idiomas (curso 2021/22)