Canto

Canto

María José Ladra González – Xefa do departamento
Horario de titoría: Luns de 21:00 a 22:00 h

Diana Somkhieva
Horario de titoría: Luns de 16:30 a 17:30 h

Programa de Canto (curso 2016/17)

Idiomas aplicados al canto

Diana Somkhieva

Programa de Idiomas (curso 2016/17)