Canto

Canto

María José Ladra González – Xefa do departamento
Horario de titoría: Luns de 15:30 a 16:30 h

Diana Somkhieva
Horario de titoría: Luns de 16:00 a 17:00 h

Programa de Canto (curso 2017/18)

Idiomas aplicados al canto

Diana Somkhieva

Programa de Idiomas (curso 2017/18)