Home
O Centro
Equipo directivo

Equipo directivo

Director
Jesús López Prado
Luns de 18:00 a 19:00 e Mércores de 11:00 a 12:00 h.

Vicedirector
Antonio Facal Rivas
Martes de 16:00 a 17:00 e Mércores de 11:00 a 12:00 h

Xefa de estudos
Uxía Vilar Pazos
Martes de 17:00 a 18:00 e Mércores de 11:00 a 12:00 h.

Secretario
Lluis Domínguez Domínguez
Luns de 11:00 a 12:00 e Mércores de 17:00 a 18:00 h.

Coordinador do grao elemental
Antonio Facal Rivas
Martes de 16:00 a 17:00 e Mércores de 11:00 a 12:00 h


Nota: solicitarase cita previa con 48 horas de antelación na conserxaría do centro