Home
O Centro
Equipo directivo

Equipo directivo

Director
Jesús López Prado
Luns de 18:00 a 19:00 h. e Mércores de 11:00 a 12:00 h.

Vicedirector
Raúl Galán Cerveró
Mércores de 11:00 a 12:00 h. e Xoves de 21:00 a 22:00 h.

Xefe de estudos
Julio Cabo Messeguer
Luns de 19:00 a 20:00 h. e Mércores de 11:00 a 12:00 h.

Secretario
Lluis Domínguez Domínguez
Martes de 20:00 a 21:00 h. e Mércores de 11:00 a 12:00 h.

Coordinadora do grao elemental
Isabel Gómez Alonso
Luns de 19:00 a 20:00 h. e Mércores de 11:00 a 12:00 h.


Nota: solicitarase cita previa con 48 horas de antelación na conserxaría do centro