Home
O Centro
Equipo directivo

Equipo directivo

Director
Jesús López Prado
Luns de 18:00 a 19:00 e Mércores de 11:00 a 12:00 h.

Vicedirector
Raúl Galán Cerveró
Mércores de 11:00 a 12:00 h. e Xoves de 21:00 a 22:00 h.

Xefa de estudos
Uxía Vilar pazos
Martes de 17:00 a 18:00 h. e Mércores de 11:00 a 12:00 h.

Secretario
Lluis Domínguez Domínguez
Luns de 17:00 a 18:00 h. e Mércores de 11:00 a 12:00 h.

Coordinador do grao elemental
Antonio Facal Rivas
Mércores de 11:00 a 12:00 h. e Xoves de 19:00 a 20:00 h.


Nota: solicitarase cita previa con 48 horas de antelación na conserxaría do centro