Home
O Centro
Equipo directivo

Equipo directivo

Director
Jesús López Prado
Luns de 17:00 a 18:00 h., martes e venres de 11:00 a 12:00 h.

Vicedirector
Raúl Galán Cerveró
Luns de 12:00 a 13:00 h. e Martes de 18:00 a 19:00 h.

Secretario
José Luis Evangelista Ventura
Luns de 18:30 a 19:30 h. e mércores de 11:00 a 13:00 h.

Xefe de estudos
Julio Cabo Messeguer
Luns de 18:00 a 19:00 h. e xoves de 10:00 a 12:00 h.

Coordinadora do grao elemental
Isabel Gómez Alonso
Luns de 19:00 a 20:00 h. e venres de 12:00 a 13:00 h.


Nota: solicitarase cita previa con 48 horas de antelación na conserxaría do centro