Home
O Centro
Equipo directivo

Equipo directivo

Director
Jesús López Prado
Mércores de 11:00 a 12:00 h e xoves de 16:00 a 17:00 h

Vicedirector
Antonio Facal Rivas
Mércores de 11:00 a 12:00 h e martes de 19:00 a 20:00 h

Xefa de estudos
Uxía Vilar Pazos
Martes de 15:00 a 16:00 h e mércores de 11:00 a 12:00 h

Secretario
Lluis Domínguez Domínguez
Martes de 17:00 a 18:00 h e mércores de 11:00 a 12:00 h

Coordinadora do grao elemental
Laura Borrajo Pico
Mércores de 11:00 a 12:00 h


Nota: solicitarase cita previa con 48 horas de antelación na conserxaría do centro