Home
Secretaría

Secretaría

Matrícula curso 2017/2018

Alumnado oficial que aprobou todas as materias na convocatoria de xuño: 3 ao 13 de xullo de 9.30 h a 13.00 h
Alumnado oficial con algunha materia pendente: mes de setembro
Alumnado que obtivera praza no acceso a 1º Elemental: 28, 29 e 30 de xuño
Alumnado que obtivera praza no acceso a 1º Profesional: 26 e 27 de xuño
Instruccións de matrícula

IMPORTANTE
Para todos os cursos existe a convocatoria extraordinaria de setembro. Estas probas serán ante o profesor da materia que quedou pendente de recuperar e realizaranse nos primeiros días do mes de setembro. A finais de xuño publicaranse as datas e as aulas desta convocatoria extraodinaria nos taboleiros de anuncios do Conservatorio e na páxina web. Os alumnos/as con algunha materia pendente en xuño terán un prazo de matrícula extraordinario en setembro despois de dita convocatoria. Non se poden matricular en xuño.


Solicitudes

M01 – Solicitude xeral
M11 – Solicitude acceso ao Centro (nais e pais)
M12 – Solicitude préstamo de instrumentos
M13 – Reclamación notas
Prematrícula – Solicitude traslado matrícula desde outros centros


Becas e axudas

INAEM. Axudas e subvencións para Artes Escénicas e Música
AIE. Convocatoria de becas (2016-17)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Becas, axudas, subvencións e premios
Fundación Yamaha: Bolsas de Música


Lexislación

Lexislación relativa á música
Espazo temático de normativa educativa
Alumnado de grao profesional de música. Información xeral, validacións… (Orde do 07-07-2010)
Calendario Escolar 17-18 (DOGA, 22-06-2017)