Home
Secretaría

Secretaría

Matrícula Oficial

Instrucións de matrícula (actualizado o 04/05/2022)
Instrucións pago telemático
ATRIGA – Información autoliquidación pago telemático matrícula


Accesos

Acceso a 1º de grao profesional

Información accesos
ATRIGA – Información autoliquidación pago telemático matrícula proba de acceso a 1ºGP
INSCRICIÓN ás probas de acceso

Acceso a 1º de grao elemental

Información accesos
Solicitude de modificación do instrumento solicitado
Instrucións de matrícula (proximamente)
INSCRICIÓN ás probas de acceso

Acceso a outros cursos agás 1º de grao elemental e profesional

INSCRICIÓN ás probas de acceso(a partir do 25 de xuño)

Traslados desde outros conservatorios


Solicitudes

M01 – Solicitude xeral
M11 – Solicitude acceso ao Centro (nais e pais)
M12 – Solicitude préstamo de instrumentos
M13 – Reclamación notas
M14 – Solicitude de exame
Prematrícula – Solicitude traslado matrícula desde outros centros
Solicitude de matrícula fora de prazo
Petición de uso de espazos

 

Solicitudes de validacións e de ampliación de matrícula (Prazo: mes de novembro)

Solicitude de validación
Solicitude de ampliación de matrícula


Becas e axudas

Ministerio de Educación e Formación Profesional. Becas e axudas curso 2023/24


Lexislación

Materias por graos, especialidades e cursos
Lexislación relativa á música
Espazo temático de normativa educativa
Regulamento autorización uso das instalacións
Alumnado de grao profesional de música. Información xeral, validacións… (Orde do 07-07-2010)
Calendario Escolar 2023-24

Calendario escolar