Home
Secretaría

Secretaría

Matrícula Oficial curso 2020/21

Calendario
Instrucións de matrícula (actualizado o 8/9/2020)
Instrucións pago telemático


Accesos

Acceso a 1º de grao elemental

Solicitude de modificación do instrumento solicitado
Instrucións de matrícula (actualizado o 8/9/2020)
ATRIGA – Información autoliquidación pago telemático matrícula
Consulta das solicitudes ás probas de acceso

Acceso a outros cursos agás 1º de grao elemental e profesional

Consulta das solicitudes ás probas de acceso

Traslados desde outros conservatorios

Instrucións de matrícula (actualizado o 8/9/2020)


Solicitudes

M01 – Solicitude xeral
M11 – Solicitude acceso ao Centro (nais e pais)
M12 – Solicitude préstamo de instrumentos
M13 – Reclamación notas
Prematrícula – Solicitude traslado matrícula desde outros centros
Solicitude de matrícula fora de prazo

Solicitudes de validacións e de ampliación de matrícula (Prazo: do 2 ao 30 de novembro)

Solicitude de validación
Solicitude de ampliación de matrícula


Becas e axudas

Ministerio de Educación e Formación Profesional. Becas e axudas para ensinanzas artísticas


Lexislación

Materias por graos, especialidades e cursos
Lexislación relativa á música
Espazo temático de normativa educativa
Alumnado de grao profesional de música. Información xeral, validacións… (Orde do 07-07-2010)
Calendario Escolar 2020-21 (DOGA, 09-07-2020)