Home
Secretaría

Secretaría

Matrícula curso 2017/2018

Alumnado oficial que aprobou todas as materias na convocatoria de xuño: 3 ao 13 de xullo de 9.30 h a 13.00 h
Alumnado oficial con algunha materia pendente: mes de setembro
Alumnado que obtivera praza no acceso a 1º Elemental: 28, 29 e 30 de xuño
Alumnado que obtivera praza no acceso a 1º Profesional: 26 e 27 de xuño
Instruccións de matrícula

IMPORTANTE
Para todos os cursos existe a convocatoria extraordinaria de setembro. Estas probas serán ante o profesor da materia que quedou pendente de recuperar e realizaranse nos primeiros días do mes de setembro. A finais de xuño publicaranse as datas e as aulas desta convocatoria extraodinaria nos taboleiros de anuncios do Conservatorio e na páxina web. Os alumnos/as con algunha materia pendente en xuño terán un prazo de matrícula extraordinario en setembro despois de dita convocatoria. Non se poden matricular en xuño.


Solicitudes

Solicitude xeral
Solicitude traslado matrícula desde outros centros – Prematrícula


Becas e axudas

INAEM. Axudas e subvencións para Artes Escénicas e Música
AIE. Convocatoria de becas (2016-17)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Becas, axudas, subvencións e premios
Fundación Yamaha: Bolsas de Música


Lexislación

Lexislación relativa á música
Espazo temático de normativa educativa
Alumnado de grao profesional de música. Información xeral, validacións… (Orde do 07-07-2010)
Calendario Escolar 17-18 (DOGA, 22-06-2017)