Home
Departamentos
Fundamentos de composición

Fundamentos de composición

Historia da Música

Julia Mª Dopico Vale
Teresa Gutiérrez Viloria
Programa Historia de la Música (curso 2017/18)

Harmonía

Silvia Fresco Montero – Xefa do departamento
Julio César Montero Rodríguez
Pablo Queiruga Martín
Fernando Vázquez Arias
Programa Harmonía (curso 2017/18)

Análise

Silvia Fresco Montero
Julio César Montero Rodríguez
Pablo Queiruga Martín
Fernando Vázquez Arias
Programa Análise (curso 2017/18)

Repentización e Acompañamento

José Eladio Atela Cueto
Programa Acompañamento (curso 2017/18)

Improvisación

José Eladio Atela Cueto
Programa Improvisación (curso 2017/18)

Novas Tecnoloxías

Julio César Montero Rodríguez
Programa Novas Tecnoloxías (curso 2017/18)