Home
Departamentos
Percusión

Percusión

Percusión

Miguel Castro Pérez – Xefe do departamento
Horario de titoría: xoves de 16:00 a 17:00 h
Xavier Sabater Sancho
Horario de titoría: luns de 19:00 a 20:00 h
Programa Percusión (curso 2022/23)