Home
Departamentos
Percusión

Percusión

Percusión

Miguel Castro Pérez – Xefe do departamento
Horario de titoría: luns de 21:00 a 22:00 h
Xavier Sabater Sancho
Horario de titoría: luns de 18:00 a 19:00 h
Programa Percusión (curso 2016/17)