Home
Departamentos
Percusión

Percusión

Percusión

Miguel Castro Pérez – Xefe do departamento
Horario de titoría: mércores de 16:00 a 17:00 h
Marcos Corbacho Paz (sust.: Efraím Díaz Vázquez)
Horario de titoría: venres de 18:00 a 19:00 h
Programa Percusión (curso 2020/21)