Home
Departamentos
Percusión

Percusión

Percusión

Miguel Castro Pérez – Xefe do departamento
Horario de titoría: luns de 21:00 a 22:00 h
Jorge Juan Deaño Núñez
Horario de titoría: luns de 18:00 a 18:30 h
María Isabel Diego Calviño
Horario de titoría: venres de 20:00 a 20:30 h
Programa Percusión (curso 2021/22)