Home
Presentación: a atención á diversidade

Presentación: a atención á diversidade

26 de marzo, 2015 | Auditorio
Concerto e presentación do proxecto de incorporación de alumnos con NEE a grao elemental no CMUS Profesional da Coruña dentro dos IV Encontros de atención á diversidade desde os departamentos de orientación e o equipo de orientación específico