Home
VIII Festival “Arte pola igualdade”

VIII Festival “Arte pola igualdade”

9 de maio de 2019 | 19:00 | Teatro Colón

Coa participación de:
· CMUS Profesional da Coruña
· CEIP Eusebio da Guarda
· CEE Nosa Señora do Rosario
· CEE María Mariño
· CEIP Luis Seoane

E a colaboración de:
· CIFP Imaxe e Son
· CIFP Someso
· CIPF Ánxel Casal-Monte Alto
· IES Leixa