Home
Conferencia acerca de Canuto Berea

Conferencia acerca de Canuto Berea

6 de febreiro de 2018 | 18:00 | C. Instrumental
“A posible orixe de Canuto Berea”, conferencia ofrecida por Manuel Rico Verea
Organizado polo E.D.L.G. do CMUS Profesional da Coruña