Home
2015
Novembro

Semana Solidaria 2015

novembro/decembro 2015 | Auditorio

Técnicas de superación do medo escénico

24 e 27 de novembro | C. Instrumental

Concerto de piano

23 de novembro | 19:00 | Auditorio

Concerto de Santa Icía

21 de movembro | 20:30 | Auditorio