Home
Loco Barroco · Concerto Didáctico

Loco Barroco · Concerto Didáctico

8 de febreiro, 2019 | 18:00 | Auditorio
Concerto Didáctico organizado pola Aula de Viola e orquestras de grao elemental. Coa colaboración das Aulas de Clave e Canto, e os profesores Pablo Ruibal e David Veiga